Bookmark and Share     Sitemap    
 
Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Statens Værksteder for Kunst./
The exhibition is supported by The Danish Arts Foundation and Danish Art Workshops.
 
About the exhibition / om udstillingen (Danish):
 
Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Statens Værksteder for Kunst./
The exhibition is supported by The Danish Arts Foundation and Danish Art Workshops.
Exhibition views and video featuring the artist will be available on this website as soon as possible...

Om udstillingen / About the exhibition (in Danish):

I Tine Bay Lührssens separatudstilling LISTEN TO YOUR EYES er beskueren nomade i et terræn, hvor synet udfordres på forskellig vis. I skulpturer, tegninger og installationer arbejder hun med visuelle barrierer, synets muligheder og gradueringer. Synet bliver behandlet som redskab til selv at tænke og sanse videre.

I installationerne sammensætter Tine Bay Lührssen genkendelige hverdagselementer, fragmenter fra arkitektur og natur til konkrete, hyperreele tableauer. Forskellige materialer og motiver støder sammen og danner et fiksérbillede for øjet, hvor overflader og forskellige rummelige dimensioner er som en montering i rummet.

Tine Bay Lührssens værker er tanker i modelkarakter. De er et udkast til et tilgængeligt rum, hvori menneskelige handlinger kan finde sted. I sin form kommunikerer værkerne direkte med beskueren; værkerne kan opleves som tanke- eller illusionsrum og i konfrontation med dem får beskueren en chance for at omformulere noget sandsynligvis genkendeligt.
 
Den dansk-tyske kunster har studeret på Hochschule für Bildende Künste i Hamburg og udstiller i Danmark, Tyskland og i udlandet. Tine Bay Lührssen bor og arbejder i Düsseldorf.
XBunker, Sønderborg Library | Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg - Denmark