Bookmark and Share     Sitemap    

IN THE PRESENCE OF ABSENCE

Jacob Juhl (DK)
29.10.16 - 09.12.16 
 
NÆRVÆR
Det drejer sig om mellemrum - de små sprækker, der både er ingenting og veje til alting. Det drejer sig om nærvær og fravær, og om fraværet af nærvær - nærværet med de næsten usynlige ting i vores hverdag, der kan give os lige så stor fryd som verdens syv vidundere. Og fravær i situationer, der kunne give os oplevelser for livet, men som vi går glip af, fordi vi ikke rigtig er der. Det drejer sig om nærværet af fravær - fraværet af alt det, som vi ikke kan beskrive og ikke rigtig forstå, men som vi alligevel levner plads til. Det fysiske fravær af det uudsigelige, det uendelige, det, som vi ikke umiddelbart kan se eller begribe, men som kunsten alligevel forsøger at indfange. Og når det engang imellem lykkes, og et kunstværk har dét der særlige, som rammer en nerve, så er vi nærværende, og suges ind i nærværet af fravær.

VÆRKERNE
Udstillingens værker betoner nærværet med de små, uanselige detaljer i hverdagen, bl.a. i valget af motiver. Samtidig efterligner de fotografiske værker, hvordan vi aktivt skaber vores virkelighed som en stadigt større afstand til den verden, som vi ubetinget er en del af: hvordan vi sanser og erkender, kategoriserer og abstraherer ved at bruge verbal- og billedsprog.

Flere af værkerne er fotografiske i udgangspunktet, og dermed repræsentative. Gennem en række greb fjerner værkerne sig løbende fra udgangspunktet, og bliver mere og mere til “sig selv”, og mindre og mindre til en gengivelse af en bestemt begivenhed. Fotografiernes fastholdelse af et NU bliver med andre ord selv til et NU, en ny tilblivelse, noget der ikke fandtes før.

Foruden de foto-baserede værker indgår skulpturelle og tekstbaserede værker i udstillingen, med en klar æstetisk og tematisk sammenhæng med fotografierne. For at skærpe nærværet i oplevelsen af udstillingen arbejder jeg med fragmenter og antydninger, udfoldet med renheden i det minimalistiske udtryk. Jeg tilstræber, at det håndlavede, det stoflige og det menneskeligt fejlbarlige er fremtrædende, men at det er subtilt, og bedst opleves i tålmodigt nærvær med værkerne.
 
Klik på nedenstående link og læs aktuelt interview med Jacob Juhl på KUNSTEN.NU.
http://kunsten.nu/journal/fotografiet-maade-illustrere-fravaeret-paa/
XBunker, Sønderborg Library | Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg - Denmark